Системи заземлення, типи,TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT

Основним документом, який регламентує використання різних систем заземлення, є Правила улаштування електроустановок скорочено ПУЕ (Глава 1.7),

ПУЕ України розроблено відповідно до принципів, класифікацією і способами пристрої заземлюючих систем, затверджених спеціальним протоколом Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК).

Існує п'ять систем заземлення основне завдання яких захистити людину від ураження електричним струмом.

Для того, щоб повністю розібратися в системах заземлення, потрібно розуміти, що означають літери в назвах систем заземлення

Скорочені назви систем заземлення прийнято позначати поєднанням перших букв слів:

  • Т- «Terrа» від латинського слова-земля,

І від англійських слів

  • N- «Neutral» -нейтраль;
  • I «Isolated» - ізольований;
  • С- «combine» -об'єднувати;
  • S «separate» - розділяти;

І ще одна літера Т яка використовується в назві системи ТТ і означає безпосередній зв'язок відкритих провідних частин із заземленням, незалежно від заземлення джерела живлення а простими словами заземлення трансформатора на підстанції

Ще для розуміння потрібно запам'ятати абревіатуру РЕ, від англійських слів protective earthing в перекладі захисний заземлюючий.

У наведених назвах систем заземлення по першій літері можна визначити спосіб заземлення джерела електричної енергії (генератора або трансформатора), по другій - споживача.

Пропонуємо переглянути відео  системи заземлення на нашому каналі Основні три системи заземлення TN, TT і IT.

Перша система заземлення TN, в свою чергу, використовується в трьох різних варіантах: TN-C, TN-S, TN-C-S.

Давайте розглянемо кожну з систем TN глухозаземленою нейтраллю більш детально.

Чому, тому, що ці системи застосовуються в квартирах і будинках в яких ми з Вами проживаємо.

Побудована з використанням глухозаземленної нейтралі, система заземлення TN характеризується підключенням функціонального «нуля» - провідника N (нейтрали) до контуру заземлення, обладнаному поруч з трансформаторною підстанцією.

 На практиці застосовуються три підвиди системи TN: TN-C, TN-S, TN-C-S, які відрізняються один від одного різними способами підключення нульових провідників «N» і «PE».

Система заземлення TN-C-це система заземлення яка застосовується в будинках і квартирах радянської побудови тобто до 1990 року.


Якщо Ви проживаєте в хрущовці 1955 року побудови з двома проводами в розетці фаза і нуль, то в будинку система заземлення TN-C.

Як випливає з літерного позначення, для системи TN-C характерно об'єднання функціонального і захисного нульових провідників. Класичною TN-C системою є традиційна чотирипровідна схема електропостачання з трьома фазними і одним нульовим проводом в поверховому електрощиті.

 І ось ми підійшли до терміну PEN-провідник, що це таке?

Це суміщений заземляющий захисний і нейтральний провідник, а простими словами нульовий провід який заземлений на трансформаторній підстанції для того, щоб була різниця потенціалів або напруга між фазним проводом і нульовим в звичайній розетці в квартирі або будинку.

Дана система має кілька суттєвих недоліків, головний з яких - небезпечний рівень напруги в розетках (до 400В) в разі обриву або відорання нульового проводу.

 При цьому якщо використовувати нульовий провід в якості заземлення-зробити занулення (а таке пропонують горе-електрики своїм клієнтам),

на неізольованих поверхнях корпусів приладів і обладнання з'явиться небезпечне для життя напруга. Так як окремий захисний заземлювальний провідник PE в даній системі не використовується, все підключені розетки реального заземлення не мають.

Також деякі недобросовісні електрики навіть придумали свою версію пункту ПУЕ, щоб обгрунтувати порушення заборони використовувати ПЗВ в  системі заземлення TN-C.

Що мовляв в розетках в квартирі всього два дроти-і це вже не є система заземлення TN-C.

Питання яка? Відповідь як кажуть вбиває «ніяка»-це  означає ПЗВ можна встановлювати.

В даний час система заземлення TN-C збереглася в будинках, що належать до старого житлового фонду, а також застосовується в мережах вуличного освітлення, де ступінь ризику мінімальна.

Система заземлення TN-S


Більш прогресивна і безпечна в порівнянні з TN-C система з розділеними робочим та захисним нулями TN-S була розроблена і впроваджена в 30-і роки минулого століття.

При високому рівні електробезпеки людей і устаткування це рішення має один, але досить дуже суттєвий недолік - високу вартість.

Так як поділ робочого (N) і захисного (PE) провідника про що говорить буква S-separate (розділяти) реалізовано відразу на підстанції, подача напруги проводиться по п'яти дротах три фазі, нуль і заземлення

В оновленій редакції ПУЕ міститься припис про влаштування на всіх відповідальних об'єктах, а також споруджуваних і капітально ремонтуються будівлях енергопостачання на основі системи TN-S, забезпечує високий рівень електробезпеки.

На жаль, широкому розповсюдженню і впровадженню системи TN-S велика вартість у порівнянні з іншими системами заземлення

Система заземлення TN-C-S


З метою здешевлення оптимальної з безпеки, але фінансово ємної системи TN-S з розділеними нульовими провідниками N і PE, було створено рішення, що дозволяє використовувати її переваги з меншим бюджетом, незначно перевищує витрати на енергопостачання по системі TN-C.

Суть даного способу підключення полягає в тому, що з підстанції здійснюється подача електрики з використанням комбінованого нуля «PEN», підключеного до глухозаземленной нейтрали.

 На вводі в будинок виконується повторний контур заземлення та PEN провід розгалужується на два «PE» - захисний заземлювальний, і провідник, який виконує на стороні споживача функцію робочого нуля "N".

Заземлення підключається до повторного контуру заземлення, опір котрого повинно бути не більше 30 Ом на відміну від контуру заземлення трансфоматорів яке має бути не більше 4 Ом.

Дана система має істотний недолік - в разі пошкодження або відгорання  PEN-провідника на ділянці підстанція - будівля, на повторному контурі заземлення будинку, може з'явитися струм величина якого буде залежати від рівномірності навантаження по фазах.

Тому при використанні системи TN-C-S, яка досить поширена, нормативні документи вимагають забезпечення спеціальних заходів захисту провідника PEN від пошкодження.

Система заземлення TT


При подачі електроенергії по повітряній лінії, в разі використання небезпечної системи TN-C важко забезпечити належний захист PEN провідника від обриву.

Для цього застосовується система заземлення TT, яка передбачає «глухе» заземлення нейтрали трансформатора, і передачу трифазного напруги по чотирьох проводах.

На стороні споживача виконується місцевий, як правило, модульно-штирьовий заземлювач, до якого підключаються всі провідники заземлення PE, пов'язані з розетками або корпусами електроприладів.

У міській місцевості систему TT часто використовують при електрифікації точок тимчасової торгівлі. При такому способі пристрою заземлення обов'язковою умовою є наявність приладів захисного відключення ПЗВ, а також здійснення технічних заходів захисту від блискавки.

Опір контуру заземлення споживачів в системі заземлення розраховується за формулою, залежить від струму спрацьовування ПЗВ і має бути не більше 100 Ом

Систему ТТ рекомендується використовувати тільки для тимчасових або пересувних електроустановок (будівельний вагончик, торговий кіоск та інше)

Далі ми розглянемо систему заземлення з ізольованою нейтраллю трансформатора

Система заземлення ІT

У всіх описаних вище системах заземлення нейтраль трансформатора напруги на ТП пов'язана з землею, що робить їх досить надійними, але не позбавленими ряду істотних недоліків. Набагато більш досконалими і безпечними є системи, в яких використовується зовсім не пов'язана із землею ізольована нейтраль, або заземлена за допомогою спеціальних приладів і пристроїв з великим опором.

Наприклад, як в системі IT. Такі способи підключення часто використовуються в медичних установах для електроживлення обладнання життєзабезпечення, на підприємствах нафтопереробки і енергетики, наукових лабораторіях з особливо чутливими приладами, і інших відповідальних об'єктах.

Система заземлення IT має ізольовану нейтраль джерела електроенергії про що говорить літера - «I», а також має на стороні споживача контур захисного заземлення - про що говорить літера «Т» -терра земля.

Напруга від джерела до споживача передається за мінімально можливою кількістю проводів, а все струмопровідні деталі корпусів обладнання споживача мають бути надійно підключені до заземлювача.

Нульовий функціональний провідник N на ділянці джерело - споживач в архітектурі системи IT відсутня.

Система заземлення IT має головний недолік це небезпека для життя людини при подвійному замиканні фазного проводу на землю, тому систему заземлення IT застосовують переважно в мережах напругою вище 1000 В.

Всі існуючі системи заземлення призначені для забезпечення надійного і безпечного функціонування електричних приладів і обладнання, підключених на стороні споживача, а також виключення випадків ураження електричним струмом людей, що використовують це обладнання.

При проектуванні і монтажу систем енергопостачання, невід'ємними елементами яких є як функціональне, так і захисне заземлення, повинна бути зменшена до мінімуму можливість появи на струмопровідних корпусах побутових приладів і промислового обладнання напруги, небезпечного для життя і здоров'я людей.

Система заземлення повинна або зняти небезпечний потенціал з поверхні електрообладнання, або забезпечити спрацьовування відповідних захисних пристроїв з мінімальним часом спрацьовування.

У кожному такому випадку ціною технічної досконалості, або навпаки, недостатнього досконалості використовуваної системи заземлення, може бути найцінніше - життя людини.

Якщо у Вас виникли питання, телефонуйте нам, пишіть нам, підкажемо, допоможемо.

Ми використовуємо модульно-штиркової систему заземлення і пріменянем оцинковані і оменднение стрижні заземлення.

Для того щоб купити комплект заземлення або виконати монтаж контуру заземлення будинку звертайтеся за телефонами:

+38 (095) 235-49-95, + 38 (096) 262-98-48, + 38 (063) 103-80-04

Доставка комплектів заземлення у будь-який населений пункт України Новою поштою по передоплаті або післяплатою.